VÅR PRODUKTION
Hur går det till?
1
Larver anländer till oss från Florida vid en ålder av 1 vecka och ca 0,001 gram. Vid ankomst placeras räkorna i karantän, i väntan på svar från SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt).
2
När karantänstiden är slut flyttas räkorna över till nästa steg i produktionen som kallas NS. Det är en mellanbassäng där räkorna får växa till sig till en storlek av ungefär 1 gram. Steget i NS tar ungefär 4 veckor.
3
Därefter flyttas räkorna till en så kallad growout-bassäng där räkorna växer från 1 gram till färdig skördevikt som idag ligger mellan 15-25 gram. Kontinuerlig kontroll av vattenparametrar, räkornas hälsa och deras tillväxt sker under hela odlingscykeln.
Hela processen från nya räkor in genom dörren till färska räkor ut till kund tar cirka 16 veckor.