VÅR HISTORIA
Vegafish är globala kunskapsledare inom hållbar skaldjursodling.
“Bioflock är en helt naturlig mikrobiologisk blandning. Tänk på den som yoghurt, ungefär”.
Historien om Vegafish kretsar kring passion för god mat och vetenskap. En passion som lett till många svar inom vattenbruk till förmån för miljön.

Med djupa kunskaper inom mikrobiologi och en dos uppfinnings-rikedom har vi hittat en lösning på frågan om odling av miljövänliga skaldjur, och allt startade med djurfoder. I animalisk produktion är djurens mat central både för deras hälsa och för kvalitén på den slutliga produkten. Om du älskar skaldjur som vi gör, behöver du inte bli påmind om alla problem som förknippas med traditionellt vattenbruk. Den gör storskada på miljön. Därför ville vi hitta ett sätt att använda vår expertis inom mikrobiologi för att skapa en metod att odla räkor som saknar de negativa effekter som kommer av traditionellt vattenbruk.

Vi förstod snart att vi hade lösningen mitt framför oss. Den kallas för bioflock – en helt naturlig närings- och proteinkälla baserad på mikroorganismer som utgör favoritdieten för alla vattenlevande djur under deras första levnadstid. Bioflock är en helt naturlig mikrobiologisk blandning.
Tänk på den som yoghurt, ungefär. En hälsosam kultur av mikroorganismer som lever i ett slutet system tillsammans med räkorna som festar loss på den. Bioflocken hämmar andelen skadliga bakterier och recirkulerar kvävet så att vi ytterligare minskar miljöbelastningen som ofta förekommer inom traditionell odling. Det är inte en helt ny idé. Om man går tillbaka till de första exempel på fiskodlingar vi känner till, verkar det som att man utnyttjade bioflocken redan för tusentals år sedan utan att veta om det. Det som vi har lyckats med är att vi nu kankontrollera och justera bioflocken så att den både optimerar vattenkvalitén och näringsinnehållet.

Låter enkelt, eller hur? Ärligt talat så tog det oss lite tid, men nu är vi här med en fantastiskt välsmakande produkt. Odlade helt utan att göra någon skada på våra hav. Våra vannameiräkor är odlade i slutna, landbaserade system bestående av havsvatten och bioflock. Helt utan skadliga kemiska tillsatser eller antibiotika. Odlade i Sverige till nytta för hela världen.
Kontakta oss
Vegafish AB
Matilda Olstorpe - VD och delägare
Docent i mikrobiologi, grundare och delägare av Vegafish
matilda.olstorpe@outlook.com
Joakim Oltner - delägare
Teknikansvar och utveckling
oltner.j@gmail.com