welcome to our company

  • European Union : European Fisheries Fund

    Partly financed by the European Union : European Fisheries Fund, Vegafish develops enclosed, land-based system for fish and shellfish farming based on the proven "biofloc method".

    The Vegafish method is based on a continuous process that yields up to four harvests per year and utilises industrial waste that is converted into microbial lining, thus reducing feed cost and avoids fishmeal as a feed source.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inviger

  • Den 6 mars inviger Uppsalaföretaget Vegafish sin försöksanläggning för miljövänlig odling av jätteräkor. Konceptet bygger på att använda spillvärme för uppvärmning av odlingsbassängerna, användning av hållbart foder samt slutna system. Resultatet är svenskodlade jätteräkor som är producerade på ett klimatsmart sätt. Detta är en odling som är världsunik!

what’s new?